Pankkilainaa yritykselle

Pankkilainaa saadakseen yrityksellä tulee olla perusasiat kunnossa. Ensinnäkin omaa pääomaa tulee olla yrityksessä riittävästi, jotta pankki ja muut mahdolliset ulkopuoliset rahoittajat voivat vakuuttua siitä, että myös yrityksen omistajat ovat tarpeeksi sitoutuneita yritykseen.

Koska oma pääoma ei yleensä riitä yrityksen perustamiseen, on tärkeää saada mukaan ulkopuolisia rahoittajia. Pankit ovat suosittuja lainan rahoittajia, mutta ne eivät itsestään selvästi anna rahaa yritykselle. Yrityksen edustajien tulee osata myydä yrityksen liiketoimintaidea pankille ja esittää selvästi yritykseen liittyvät suunnitelmat ja laskelmat. Pankit, kuten muutkin rahoittajat, vaativat yleensä vakuudet rahoitukselleen. Yleensä vakuudet ovat reaaliomaisuuden tai takauksien muodossa. Pankit voivat alkuvaiheessa pyytää vakuudeksi myös yrityksen omistajien yksityisomaisuutta, jos yrityksen omaisuus ei riitä. Yrittäjän henkilökohtainen vakuus myös sitouttaa yrittäjän paremmin yrityksen toimintaan.

Mikäli yrittäjän omat vakuudet eivät riitä, on olemassa myös muita takaajia. Pankkilainaan voi hakea takausta esimerkiksi Finnverasta, jolla on tarjota erilaisia takausmalleja, kuten alkutakauksen uusille yrityksille. Finnvera voi taata enintään 80 % lainan määrästä ja yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla korkeintaan 80 000 euroa. Pankki arvioi ensin yrityksen toimintaedellytykset ja selvittää luottokelpoisuuden, jonka jälkeen se hakee sähköisesti Finnverasta alkutakausta. Finnvera tekee tämän jälkeen päätöksen ja yrityksen ei tarvitse olla ollenkaan itse yhteydessä Finnveraan asiasta, vaan kaikki yhteydenpito tapahtuu pankin ja Finnveran välillä.

Lainan suuruus

Yritykselle myönnettävän lainan suuruuteen vaikuttaa yrityksen talous. Pankki arvioi yrityksen koko taloudellista tilannetta, vakuuksia ja rahoituksen käyttötarkoitusta. Monet pankit tarjoavat lainalaskinta nettisivuillaan, joilla pystyy vertailemaan lainan maksuerien suuruuksien ja maksuaikojen pituuksien vaikutuksia.

Lainaneuvotteluihin on syytä varautua huolellisesti. On suositeltavaa ottaa mukaan jo heti ensimmäiseen tapaamiseen täydelliset tilinpäätöstiedot ja varautua myös kertomaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, rahoituksen käyttötarkoituksesta sekä vakuuksista. Myös kannattavuuslaskelmat ja rahoitussuunnitelmat on hyvä olla olemassa ennen pankin kanssa neuvottelemista. Asiakirjoja, joita lainaneuvotteluissa tarvitaan, ovat mm. investointisuunnitelma tai liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma, kaupparekisteriote ja yksityiskohtaisia tietoja vakuuksista, joita yrityksellä on tarjota. Esimerkiksi Yritystutkimusneuvottelukunta on laatinut nettisivuilleen valmiita lomakkeita, joita voi käyttää suunnitelmien pohjana.

https://www.op.fi/op/yritysasiakkaat/yrittajyys/rahoitus?cid=151503127&srcpl=3

https://www.danskebank.fi/fi-fi/asiakaspalvelu/Yritysasiakkaat/usein-kysyttya/lainat/Pages/default.aspx

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakaus