Mitä sinun tulee tietää konkurssista? Velkojan asema, lainat jne.

Konkurssilla tarkoitetaan yritystä, jonka liiketoiminta lakkaa. Syy toiminnan lakkaamiselle konkurssitapauksissa on maksukyvyttömyys veloissa. Tällöin yritys asetetaan maksukyvyttömäksi ja selvitetään kaikkien velallisten maksu kyvykkyydet. Konkurssissa velallisen omaisuus siirtyy konkurssipesälle, jotka toimivat velkojien määräysvallassa. Tässä tilanteessa varat ja tavarat muutetaan rahaksi, joka taas jaetaan velkojille lain määrän järjestyksen mukaan. Konkurssi toisin sanoen poistaa markkinoilta sellaiset tekijät, joiden liiketoiminta ei ole kannata. Tällä pyritään myös varmistamaan se, että markkinoilla toimii pelkästään yrityksiä, jotka ovat riittävän maksukykyisiä. Konkurssi ei kuitenkaan ole rangaistus, vaan luonnollinen osa yrityksen toimintaa. Osa yrityksistä saattaa jopa tahallaan hankkiutua konkurssiin, jota kautta yrityksen lopettamiskulut ovat usein pienemmät. Konkurssin avulla on myös mahdollista päästä yrityssaneeraukseen, jolloin yrityksen toiminnan on kuitenkin mahdollista jatkua.

Varsinainen konkurssien aalto ravisteli suomea, kun 2013 lakimuutoksesta johtuen suuri osa pikavippi-yrityksistä joutui lopettamaan.

Jatka artikkeliin Mitä sinun tulee tietää konkurssista? Velkojan asema, lainat jne.

Yrityksen taloushallinto

Moni yrittäjä kokee taloushallinnon pyörittämisen yrittäjyyden vaativimmaksi alueeksi. Hallintoon tuhlattu aika on myös poissa tuottavasta työstä, joten taloushallinto ulkoistetaankin mielellään tilitoimistolle. Aloittelevalla yrityksellä ei kuitenkaan yleensä ole resursseja hankkia kallista ”avaimet käteen” -tyylistä taloushallintopalvelua tilitoimistosta.

Jatka artikkeliin Yrityksen taloushallinto